Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.
Konferencja oferuje wykłady plenarne przedstawione przez ekspertów z zakresu języka specjalistycznego, sesje specjalne i warsztaty praktyczne dla uczących języka obcego w różnych kontekstach edukacji językowej (na wyższej uczelni, w szkole) oraz indywidualne prezentacje uczestników.

Prezentacje indywidualne zaproponowane przez uczestników konferencji są zaplanowane na 30 minut, w tym 20 minut to prezentacja, a 10 minut dyskusja. Warsztaty - 60 minut.

Językami konferencji będą język polski, angielski, francuski, niemiecki, rosyjski.

 

Wykłady plenarne wygłoszą:

 

dr hab. Jarosław Krajka, prof. UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

wykład pt. W kierunku wrażliwej kulturowo glottodydaktyki”

STRESZCZENIE i BIONOTA
 

 

 

dr hab. Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic, prof. UW
Uniwersytet Warszawski

wykład pt. „Wielojęzyczna świadomość nauczyciela języków obcych ”

STRESZCZENIE i BIONOTA

 


 

prof. dr hab. Danuta Gabryś-Barker
Uniwersytet Śląski w Katowicach UŚ

wykład pt. ”Introducing multilingualism and multilinguality to university students: the aims and scope"

STRESZCZENIE i BIONOTA

 

 

Univ.-Prof. Mag. Dr. Eva Vetter

University of Vienna

wykład pt. "What’s Europe got to do with it? Multilinguality and Glottodidactics in the Classroom

STRESZCZENIE i BIONOTA

 

 

W sesjach tematycznych wiele ciekawych prezentacji

Zapraszamy do udziału w konferencji, która, mamy nadzieję, będzie okazją do wzbogacania warsztatu pracy, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, a jednocześnie do namysłu nad wyzwaniami stojącymi przed nauczycielem XXI wieku...