Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

W serii "Publikacje Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych" nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego ukazały się tomy:

- w 2016 r.

Monografia pt. "Ocenianie i pomiar biegłości językowej: wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne" pod red. D. Gabryś-Barker i R. Kalamarza (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016)

ISSN 0208-6336. ISBN 978-83-226-3053-2 (wersja drukowana). ISBN 978-83-226-3054-9 (wersja elektroniczna)

Publikacja SPNJO 2016Publikacja SPNJO 2016

SPIS TREŚCI

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Mirosława Pawlaka:

"Problematyka oceniania w dydaktyce językowej nigdy nie traci na aktualności, głównie dlatego że pomiar biegłości językowej czy po prostu postępów w nauce języka obcego jest niezwykle trudnym zadaniem. Jest to wynikiem wielu ograniczeń, w tym tych natury instytucjonalnej, ale też faktu, że sposoby ewaluacji muszą uwzględniać specyfikę osób nauczanych, realizowane przez nich cele oraz założenia określonego programu nauczania i wymagania egzaminacyjne, opracowanie trafnych i rzetelnych testów językowych nie jest łatwym zadaniem, a ustalenie odpowiednich kryteriów oceny odpowiedzi ustnych także nastręcza sporo problemów. W tym kontekście praca zbiorowa pt. Ocenianie i pomiar biegłości językowej pod redakcją Danuty Gabryś-Barker i Ryszarda Kalamarza jest publikacją bardzo aktualną i potrzebną. Jej wartość zwiększa fakt, że autorami poszczególnych kontrybucji są zarówno doświadczeni badacze, jak i praktycy, a włączone do publikacji teksty podnoszą problemy ewaluacji na różnych etapach edukacyjnych.[...]"

- w 2017 r.

Monografia pt. "Języki specjalistyczne. Teoria i praktyka glottodydaktyczna" pod red. D. Gabryś-Barker i R. Kalamarza (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017)

ISSN 0208-6336. ISBN 978-83-226-3238-3. (wersja drukowana). ISBN 978-83-226-3239-0. (wersja elektroniczna)

Publikacja SPNJO 2017Publikacja SPNJO 2017

SPIS TREŚCI

Z recenzji dr. hab. prof. AJD Piotra Mameta:

"...Dużą wartością monografii jest zwrócenie uwagi na rolę nauczyciela języka specjalistycznego oraz wskazanie znaczenia wiedzy specjalistycznej w procesie nauczania. [...] W sumie otrzymujemy pozycję posiadającą duże walory poznawcze, a także inspirację zarówno do bardziej zaawansowanych badań naukowych, ale także i projektów dyplomowych."