Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Po zakończeniu konferencji będzie można przesyłać artykuły do monografii tematycznej, której wydanie planowane jest w 2022 r. Tom ukaże się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego w serii "Publikacje Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych".

Harmonogram:

4 marca 2022 r.  Obrady i zaproszenie do składania artykułów do monografii tematycznej

 15.04.2022 r.  Termin składania artykułów. Termin został potwierdzony w dniu konferencji.

30.04.2022 r.  Informacja dla Autorów od redaktorów o włączeniu artykułu do manuskryptu, wstępne uwagi redaktorów

15.05.2022 r.  Czas na poprawki wstępne odautorskie, ponowne złożenie tekstu

20.05.2022 r.  Przekazanie manuskryptu do recenzji

20.06.2022 r.  Informacja dla Autorów o opinii recenzenta oraz przyjęciu/nieprzyjęciu artykułu do publikacji, poprawki po recenzji

30.06.2022 r.  Złożenie przez autorów poprawionych tekstów i opracowanie dla Wydawnictwa 

09.2022 r.  Informacja o przyjęciu tomu do opracowania w wydawnictwie.

Przewidywane wydanie domu IV kwartał 2022 r.

Monografie w serii Publikacje SPNJO w podzakładce.

Informacje dla Autorów w podzakładce.

Zapraszamy do udziału w konferencji, która, mamy nadzieję, będzie okazją do wzbogacania warsztatu pracy, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, a jednocześnie do namysłu nad wyzwaniami stojącymi przed nauczycielem XXI wieku...