Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Po zakończeniu konferencji będzie można przesyłać artykuły do monografii tematycznej, której wydanie planowane jest w 2020 r. Tom ukaże się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego w serii "Publikacje Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych".

Harmonogram:

6 marca 2020 r.  Obrady i zaproszenie do składania artykułów do monografii tematycznej

 30 kwietnia 2020 r.  Termin składania artykułów. Termin zostanie potwierdzony w dniu konferencji.

10 maja 2020 r.   Informacja dla Autorów od redaktorów o włączeniu artykułu do manuskryptu, wstępne uwagi redaktorów

17 maja 2020 r.  Czas na poprawki wstępne odautorskie, ponowne złożenie tekstu

22 maja 2020 r. Przekazanie manuskryptu do recenzji

22 czerwca 2020 r.     Informacja dla Autorów o opinii recenzenta oraz przyjęciu/nieprzyjęciu artykułu do publikacji, poprawki po recenzji

29 czerwiec 2020 r.   Złożenie przez autorów poprawionych tekstów i opracowanie dla Wydawnictwa 

12 lipca 2020 r.   Informacja o przyjęciu tomu do opracowania w wydawnictwie.

Przewidywane wydanie domu IV kwartał 2020 r.

Monografie w serii Publikacje SPNJO w podzakładce.

Informacje dla Autorów w podzakładce.