Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Po zakończeniu konferencji będzie można przesyłać artykuły do monografii tematycznej, której wydanie planowane jest w 2018 r. Tom ukaże się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego w serii "Publikacje Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych".

Harmonogram:

9 marca 2018 r.  Obrady i zaproszenie do składania artykułów do monografii tematycznej

 30 kwietnia 2018 r.  Termin składania artykułów zostanie podany w dniu konferencji.

kwiecień 2018 r.     Informacja dla Autorów od redaktorów o włączeniu artykułu do manuskryptu

7 maja 2018 r. Przekazanie manuskryptu do recenzji

31 maja 2018 r.             Informacja dla Autorów o opinii recenzenta oraz przyjęciu/nieprzyjęciu artykułu do publikacji

czerwiec 2018 r.     Informacja o przyjęciu tomu do opracowania w wydawnictwie.

Przewidywane wydanie domu IV kwartał 2018 r.