Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Komitet Naukowy konferencji naukowo - dydaktycznej SPNJO UŚ „Glottodydaktyczne wymiary wielojęzyczności: jezyk, komunikacja, kultura”:

dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ, Prorektor ds. kształcenia i studentów, Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. dr hab. Danuta Gabryś-Barker, Pełnomocnik Rektora ds. Nauczania Języków Obcych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Przewodnicząca Komitetu Naukowego

prof. dr hab. Jan Iluk, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. dr hab. Halina Widła, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Grażyna Kiliańska-Przybyło, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Maria Stec, prof. UŚ, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Agnieszka Gadomska, Katedra Anglistyki, Uniwersytet SWPS w Warszawie

Zapraszamy do udziału w konferencji, która, mamy nadzieję, będzie okazją do wzbogacania warsztatu pracy, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, a jednocześnie do namysłu nad wyzwaniami stojącymi przed nauczycielem XXI wieku...