Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Komitet Naukowy konferencji naukowo - dydaktycznej SPNJO UŚ „Motywacja i refleksja w procesie glottodydaktycznym”:

prof. dr hab. Ryszard Koziołek, Prorektor ds. Kształcenia i Studentów, Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. dr hab. Danuta Gabryś-Barker, Pełnomocnik Rektora ds. Nauczania Języków Obcych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Przewodnicząca Komitetu Naukowego

dr hab. Grażyna Kiliańska-Przybyło, Instytut Językoznawstwa, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Agnieszka Gadomska, Katedra Anglistyki, Uniwersytet SWPS w Warszawie

dr Maria Stec, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

mgr Joanna Jakubiec-Bontko, Przewodnicząca Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Uniwersytet Śląski w Katowicach