Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

UWAGA ZMIANA:

W związku z decyzją o zmianie terminu i trybu konferencji - z dwudniowej, hybrydowej na jednodniową całkowicie online koszt pełnego udziału w konferencji (z wystąpieniem i możliwością publikacji artykułu w planowanej monografii tematycznej) wynosi 160 zł, koszt uczestnictwa bez prezentacji i publikacji to 60 zł. O ewentualności zorganizowania konferencji całkowicie zdalnie i zmienionym koszcie uczestnictwa informowaliśmy w pierwszym cyrkularzu, w drugim potwierdzamy. Już wniesione opłaty w wysokości wcześniej podawanej zostaną zwrócone.

Wpłaty należy przesyłać na konto 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909 dodając w opisie wpłaty numer konferencji SPNJO2022 oraz imię i nazwisko uczestnika. Termin wniesienia opłaty upływa 28 21 lutego 2022 r. Wszystkie informacje dotyczące konferencji na niniejszej stronie www.konferencjaspnjo.us.edu.pl

Pierwszy cyrkularz (październik 2021 r.)
Drugi cyrkularz (styczeń 2022 r.)
Program konferencji (luty 2022 r.)
Książka abstraktów (luty 2022 r.)

 

Zgłoszenia udziału w konferencji przyjmujemy wyłącznie poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie UŚ https://formularze.us.edu.pl/site/index/524. Liczba miejsc ograniczona. Rejestracja wg kolejności zgłoszeń. Po wysłaniu formularza online uczestnik otrzymuje automatyczną informację zwrotną z potwierdzeniem rejestracji.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zapraszamy do udziału w konferencji, która, mamy nadzieję, będzie okazją do wzbogacania warsztatu pracy, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, a jednocześnie do namysłu nad wyzwaniami stojącymi przed nauczycielem XXI wieku...