Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Program konferencji

Streszczenia wystąpień

 

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Konferencja naukowo-dydaktyczna

„Glottodydaktyczne wymiary wielojęzyczności: język, komunikacja, kultura”

 

Godz.

4 marca 2022 r., zoom

 

9:00

Rozpoczęcie

 

9:15

Wykład plenarny

Wielojęzyczna świadomość nauczyciela języków obcych

dr hab. Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic, prof. UW

Uniwersytet Warszawski

 

10:15

Wykład plenarny

W kierunku wrażliwej kulturowo glottodydaktyki

dr hab. Jarosław Krajka, prof. UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

11:15

Przerwa

 

11:30

Sesje indywidualne

 

Materiały dydaktyczne a wielojęzyczność

Wielojęzyczny uczeń

Teacher in a multilingual class

Konteksty kulturowe w nauczaniu języków obcych

 

Wykład odwołany

Podręczniki do nauczania języka polskiego uczniów niesłyszących a prosty język.

dr hab. Karolina Ruta-Korytowska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uczeń języka obcego w wielojęzycznej sieci: pozaszkolne internetowe tożsamości uczniów jako glottodydaktyczny zasób

dr Dorota Pudo

Uniwersytet Jagielloński

Interculturality in Language Teacher Education: Trends and Perspectives

dr Anna Sanczyk-Cruz

Uniwersytet w Białymstoku

Lektorat jako proces konfrontacji z odmienną kulturą

dr Anna Piwowarczyk

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

 

 

12:00

Wielojęzyczność Włoch w podręcznikach do nauki języka włoskiego jako obcego.

dr hab. Kamila Miłkowska-Samul

Uniwersytet Warszawski

Studium przypadku na zajęciach językowych jako narzędzie wspierania i szerzenia idei wielokulturowości

mgr Krystyna Breszka

Politechnika Łódzka

English in the multilingual classroom – a questionnaire study conducted in a secondary school in Switzerland

dr Katarzyna Papaja

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Pejzaż językowy na Górnym Śląsku: analiza wielojęzyczności regionu na podstawie miejsc przestrzeni publicznej.

dr Małgorzata Wronka-Szybko

mgr Dariusz Idziaszek

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

 

 

12:30

Podręcznik do nauki języka obcego – zbędny balast czy niezastąpione narzędzie nauki i wierny towarzysz uczącego się? Analiza formy i funkcji na przykładzie wybranych podręczników do nauki języka angielskiego dla dorosłych i młodzieży

mgr Anna Wołczyńska

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 

Dwujęzyczność własnej roboty - czy warto?

mgr Katarzyna Kiszka

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 Learner agency – teaching language, teaching students, or...?

Radek Krzyżanowski
Oxford University Press

 Pomiędzy kulturami. W poszukiwaniu skutecznej komunikacji interkulturowej

mgr Agata Cienciała

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

 

 

13:00

Przerwa

 

13:15

Plenary lecture

Introducing multilingualism and multilinguality to university students: the aims and scope

prof. dr hab. Danuta Gabryś-Barker

University of Silesia

 

14:15

Plenary lecture

What’s Europe got to do with it? Multilinguality and Glottodidactics in the Classroom

Univ.-Prof. Mag. Dr. Eva Vetter

University of Vienna

 

15:15

Przerwa

 

15:30

Sesje indywidualne

 

Treści wielojęzycznego kształcenia / Content in multilingual education

Konteksty kulturowe w nauczaniu języków obcych

Praktyka wielojęzycznej glottodydaktyki 

 

ELT coursebooks for adults and their multilingual / multicultural content: image-text relations.

dr Maria Stec, prof. UŚ

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wycieczki zdalne i gry realioznawcze jako sposób budowania kompetencji językowych i kulturowych

dr Agnieszka Tambor

mgr Magdalena Knapik

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wyzwania, zadania i problemy w nauczaniu/ uczeniu się tzw. drugich
języków obcych

dr Dorota Zawadzka

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Zadania mediacyjne w rozwijaniu kompetencji z zakresu wielojęzyczności i wielokulturowości na przykładzie języka francuskiego

dr Halina Chmiel-Bożek

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

 

 

 

16:00

Top ingredients and strategies for an argument-based dialogue

Marta Nowak

Adrian Chróstowski, NGL Polska

Słowiańscy (super)bohaterowie w nauczaniu języka polskiego jako obcego / drugiego w grupach wielojęzycznych i wielokulturowych

dr Katarzyna Furmaniak
Uniwersytet Gdański

Trudności w nauczaniu języka niemieckiego online studentów anglojęzycznych

mgr Katarzyna Wędrychowicz

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

 

Le feedback et l’enseignement-apprentissage des langues étrangères en ligne – quelques réflexions théoriques
dr Ewa Półtorak

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

 

 

16:30

Wykorzystanie projektu COIL (Collaborative Online International Learning) w edukacji wyższej

mgr Agnieszka Kruszyńska

Uniwersytet Łódzki

Interferencja kulturowa a wielojęzyczność. Refleksje nad wpływem polsko- ukraińskiej interferencji kulturowej na proces przyswajania języka polskiego jako obcego.

Gabriela Joanna Legutko
Uniwersytet Jagielloński

 

Kształcenie w warunkach wielojęzyczności, czyli o trudnościach w nauczaniu języka rosyjskiego studentów ukraińskojęzycznych

dr Magdalena Anna Kawęcka

Katolicki Uniwersytet Lubelski

 

Avoir faim comme un loup, hungry as a bear – les compétences phraséologiques en langue française et anglaise des étudiants de lycée
Natalia Żywicka, Kamila Kuś

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

 

 

17:00

Zakończenie

 

 

 

Zapraszamy do udziału w konferencji, która, mamy nadzieję, będzie okazją do wzbogacania warsztatu pracy, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, a jednocześnie do namysłu nad wyzwaniami stojącymi przed nauczycielem XXI wieku...