Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Program konferencji (doc)

Streszczenia: sesje indywidualne

Wykłady plenarne i sesje specjalne

Występ artystyczny Tongues and Songs

 


 

PROGRAM KONFERENCJI

8:00

REJESTRACJA

PORANNA KAWA

Hol Poziom 0

8:50

POWITANIE UCZESTNIKÓW

prof. dr hab. Ryszard Koziołek, Prorektor ds. kształcenia i studentów

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Sala Konferencyjna Poziom 0

9.00

WYKŁAD PLENARNY I
dr hab. prof. UMCS Halina Chodkiewicz

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

wykład pt. „Rola czytania i uczenia się z tekstu akademickiego w rozwijaniu wiedzy przedmiotowej”

Sala Konferencyjna Poziom 0

 

 

 

10.00

SESJE INDYWIDUALNE

Sala Seminaryjna
Poziom 2

Sala Konferencyjna
Poziom 0

Sala Dydaktyczna
Poziom 0

Dobór środków i pomocy dydaktycznych
Moderator: mgr Ilona Wabik

Praca z podręcznikiem

Moderator: mgr Bettina Lisoń-Golec

Materiały i media z perspektywy uczącego się

Moderator: mgr Bogumiła Bober

dr Agnieszka M. Sendur

Analiza potrzeb jako pierwszy krok w doborze materiałów dydaktycznych

 polski

dr  hab. Paweł Sobkowiak

 Critical thinking and an intercultural dimension in the selected EFL textbooks

 angielski

dr Dorota Pudo

Rola literatury i mediów obcojęzycznych w kształtowaniu językowego ja idealnego uczniów

 polski

10.30

dr Monika Horyśniak

Różnorodność pomocy dydaktycznych a skuteczność
uczenia się języka obcego

polski

mgr Elżbieta Pabian,
mgr Aleksandra Serwotka

 Language Teacher vs. Norm, Usage and Variation.
On Differences between Selected Academic Textbooks

 angielski

mgr Krystyna Breszka-Jędrzejewska

 Nauczanie „bez prądu” na zajęciach językowych jako odpowiedź na potrzeby dorosłego ucznia.

 polski

11.00

PRZERWA KAWOWA

Kawiarenka Poziom 0

11:30

WYKŁAD PLENARNY II

Dr Beata Webb

Bond University, Gold Coast, Australia Bond University

wykład pt. „Światowe megatrendy i Star Trek: modele i mity edukacji online”

Sala Konferencyjna Poziom 0

 

 

 

12:30

SESJE INDYWIDUALNE

Sala Seminaryjna
Poziom 2

Sala Konferencyjna
Poziom 0

Sala Dydaktyczna
Poziom 0

Zajęcia z języka specjalistycznego

Moderator: mgr Bogumiła Bober

Nowe technologie, nowe umiejętności

Moderator: mgr Bettina Lisoń-Golec

Specyfika współczesnych pomocy dydaktycznych I

Moderator: mgr Zdzisław Ciuk

mgr Magdalena Dańko

Jak zadawać pytania i weryfikować odpowiedzi na kursach specjalistycznych?

 polski

dr Urszula Michalik

The language of values-the core values of banks. A project based on Webquest method

angielski

dr Maria Stec

 Multimodality of cultural content in ELT materials: a draft of the comparative study

angielski

13:00

mgr Joanna Miłosz-Bartczak

Tworzenie materiałów do podręcznika Academic English for Engineers - studium przypadku

polski

dr Agnieszka Gadomska

Teaching (academic) research skills with the use of technology

 angielski

mgr Jolanta Idźkowska
mgr Barbara Mindziul

 Mind the Gap ... and Fill It

 angielski

13:30

mgr Beata Podwysocka
mgr Olga Sadowska

Podcasting – interesujący sposób na naukę specjalistycznego języka angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem medycyny weterynaryjnej

polski

SESJA PEARSON

 mgr Bartłomiej Janiak

Tajemniczy świat przyszłości, do którego przygotowujemy naszych uczniów
polski

mgr Filip Radej
(Preston Publishing)
How to use translation in class
to engage students
angielski

mgr Beata Bury: To game or not to game: the use of gamification in teaching Business English

Sesja odwołana

od
14:00
do
15:00

 

 

PRZERWA OBIADOWA    

Kawiarenka Poziom 0    

                                              

15:00

SESJE INDYWIDUALNE I WYKŁADY SPECJALNE

Sala Seminaryjna
Poziom 2

Sala Konferencyjna
Poziom 0

Sala Dydaktyczna
Poziom 0

Specyfika współczesnych pomocy dydaktycznych II

Moderator: dr Maria Stec

 

WYKŁAD INTERAKTYWNY

 prof. dr hab. Danuta Gabryś-Barker

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 wykład pt. „Developing cultural awareness: focus on realia in foreign language instruction”

angielski

Nowe technologie w glottodydaktyce
Moderator: mgr Agata Adamczyk-Gzara

mgr Agnieszka Kruszyńska

Język obcy online dla dzieci, czyli wyzwania nauczyciela XXI w.

 polski

dr Ewa Półtorak

mgr Aleksandra Serwotka

 Pouvez-vous répéter, s’il vous plait? – quelques réflexions sur les techniques d'enseignement/apprentissage de la prononciation à l’époque actuelle

francuski

15:30

mgr Barbara Łukaszewicz

 Tekst na lektoracie języka polskiego

 polski

dr Ewa Półtorak

Nauczanie języków obcych w dobie nowych technologii

 polski

16:00

mgr Agata Cienciała

 Autorska prezentacja multimedialna – ciekawy materiał dydaktyczny czy edukacyjna nuda?

polski

 

SESJA OUP
mgr Grzegorz Fidala

 Politics, media, language skills - inviting the world into your classroom.

 angielski

dr Beata Gałan

 Narzędzia multimedialne w rozwijaniu umiejętności wypowiedzi pisemnej w języku obcym

polski

16:30

dr Ewelina Poniedziałek

 Filmy krótkometrażowe w nauczaniu języka hiszpańskiego

polski

SESJA NGL
mgr Adrian Chróstowski

Stop and Think - TED Talks and 21st Century Skills in the Teaching Process
angielski

mgr Anna Dziura

 Asynchroniczne narzędzia do nagrywania głosu sposobem na kształtowanie umiejętności mówienia w języku obcym

polski

17:00

SESJA KLETT

 mgr Katarzyna Łyp

Moderne Lernmaterialien und ihre Einsatzmöglichkeiten im Unterricht

niemiecki

 

prof. dr hab. Maria Wysocka

Skutki uzależnienia od nowych technologii

polski

17:40

PODSUMOWANIE OBRAD

LOSOWANIE NAGRÓD UFUNDOWNYCH PRZEZ PARTNERÓW KONFERENCJI
POCZĘSTUNEK i WYSTĘP ARTYSTYCZNY
TONGUES AND SONGS

Sala konferencyjna Poziom 0

19:00

Zakończenie konferencji