Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

STRESZCZENIE WYSTĄPIENIA i BIONOTA

Uczestnik zamieszcza krótkie streszczenie zgłaszanej prelekcji oraz bionotę w formularzu zgłoszeniowym w języku wystąpienia. Streszczenie ukaże się w Książce Abstraktów, którą otrzyma każdy uczestnik w dniu konferencji

 

STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ 2022

 

Książki Abstraktów w poprzednich latach:

 

2016:

 

2017:

 

2018:

 

2019:

Zapraszamy do udziału w konferencji, która, mamy nadzieję, będzie okazją do wzbogacania warsztatu pracy, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, a jednocześnie do namysłu nad wyzwaniami stojącymi przed nauczycielem XXI wieku...