Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

STRESZCZENIE WYSTĄPIENIA

Uczestnik zamieszcza krótkie streszczenie zgłaszanej prelekcji w formularzu zgłoszeniowym w języku wystąpienia. Streszczenie ukaże się w Książce Abstraktów, którą otrzyma każdy uczestnik w dniu konferencji

 


 

 

STRESZCZENIE ARTYKUŁU

Autor artykułu przygotowuje streszczenie oraz krótką notę biograficzną.

 

UWAGI DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA STRESZCZENIA ARTYKUŁU

Jeśli artykuł został napisany w języku obcym, to streszczenie jest w języku polskim.

Gdy artykuł jest w języku polskim, wówczas streszczenie jest w języku angielskim.

Streszczenie obcojęzyczne autor winien przygotować we własnym zakresie. Powinno ono stanowić skróconą wersję artykułu. Objętość tekstu załączonego streszczenia nie powinna przekraczać 200 wyrazów. Nad tekstem streszczenia należy tytuł artykułu w języku streszczenia.

Streszczenie należy przygotować jako element głównego tekstu artykułu przygotowanego w formacie A4 standardowego maszynopisu, czcionką kroju Times New Roman, 10 punktów, odstęp 1,5 wiersza.

Pod streszczeniem należy umieścić słowa kluczowe (4-5 słów).

 

25mm

 

 35mm  

      

Imię i nazwisko TNR 12p.

Tytuł polski TNR 14 p.

 

Title in English TNR 10 p.

A b s t r a c t : Text TNR 10p, text text text text text text text text text text text text texttext text text texttext text text texttext text text texttext text text texttext text text texttext text text texttext text text texttext text text texttext text text texttext text text texttext text text
K e y  w o r d s: key, key, key, key, key TNR 10 p
.

Tekst polski TNR12p. tekst tekst tekst tekst tekst teks teksttekst tekst teksttekst tekst tekst teks tekstttttt tekstteksttekst tekst teksttekst tekst teksttekst tekst teksttekst tekst teksttekst tekst teksttekst teksttekst tekstteksttekst tekst teksttekst tekst teksttekst tekst teksttekst tekst teksttekst tekst teksttekst teksttekst teksttekst tekst teksttekst tekst teksttekst teksttekst teksttekst tekst teksttekst tekst teksttekst teksttekst tekst (KOWALSKI 2003: 11-23) tekst tekst tekstteksttt

Bibliografia:

KOWALSKI A., 2003: Tytuł monografii. Miejsce wydania: Wydawnictwo.
KOWALSKI A. [inicjał imienia], 2003: Tytuł artykułu w tomie zbiorowym. W: Malinowski B. (red.): Tytuł tomu zbiorowego. Miejsce wydania: Wydawnictwo, s. 11-23
KOWALSKI A. (red.), 2016: Tytuł tomu zbiorowego. Miejsce wydania: Wydawnictwo.
KOWALSKI A., 2016: Tytuł artykułu w czasopiśmie. „Tytuł czasopisma”, nr/z./T., s. ?–???

35mm         

 

25mm

 

 

Pozostałe informacje na temat artykułu w zakładce PUBLIKACJA


 

Zawartość