Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Celem konferencji jest przedstawienie roli środków i pomocy dydaktycznych w pracy współczesnego nauczyciela języków obcych, w poszczególnych aspektach procesu dydaktycznego, także w tym kontekście, w którym nauczyciel jest autorem materiałów i twórczym użytkownikiem mediów. Ważnym tematem obrad będą zarówno problemy kształcenia nauczycieli języków obcych w zakresie korzystania z całego spektrum współcześnie dostępnych środków i pomocy dydaktycznych jak również zagadnienia naukowe nurtujące badaczy przedmiotowej problematyki.

Konferencja adresowana jest do wszystkich nauczycieli języków obcych, pracowników naukowych i dydaktycznych, pedagogów, doktorantów i studentów zainteresowanych aktualnymi problemami glottodydaktycznymi i pedagogicznymi.

Zapraszamy do wymiany poglądów, punktów widzenia i doświadczeń w zarysowanym obszarze tematycznym. Chcemy także rozmawiać na temat perspektyw zawodu nauczyciela języków obcych w kontekście postępu technicznego i społecznego, relacji pomiędzy rolą nauczyciela i ucznia a możliwościami jaki stwarza rozwój technologiczny oraz zawsze obecnym w tym kontekście zagadnieniom dotyczącym efektywności nauczania i uczenia się.

Konferencja oferuje wykłady plenarne ekspertów w dziedzinie glottodydaktyki, językoznawstwa i pedagogiki, sesje indywidualne uczestników, sesje praktyczne skierowane do wszystkich uczestników procesu dydaktycznego oraz odpowiedzialnych za kształt edukacji językowej na wyższej uczelni, w szkole, w firmie. 

Prezentacje indywidualne zaproponowane przez uczestników konferencji są zaplanowane na 30 minut, w tym 20 minut to prezentacja, a 10 minut dyskusja. 

Językami konferencji będą: język polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i inne.

Prosimy o nadsyłanie streszczeń proponowanych wystąpień indywidualnych do dnia 13 listopada 2017 r. w formie elektronicznego formularza dostępnego na stronie http://bit.ly/2sUuzOJ .

 

Ważne daty i informacje:

13 listopada 30 listopada 2017 r.

Nadsyłanie zgłoszeń propozycji prezentacji indywidualnych.

30 listopada 15 grudnia 2017 r. 

Potwierdzenie przyjęcia prezentacji indywidualnych.

15 31 stycznia 2818 lutego 2018 r.   

 

Rejestracja udziału w konferencji dla prelegentów i uczestników bez wystąpień oraz wniesienie opłaty na podane konto.


Koszt pełnego udziału w konferencji (z wystąpieniem i możliwością publikacji artykułu w planowanej monografii tematycznej) wynosi 275 zł, koszt uczestnictwa bez prezentacji i publikacji to 180 zł. 

Wpłaty należy przesyłać na konto 34 1050 1214 1000 0007 0131 0369 dodając w opisie wpłaty numer konferencji KNFR31000116 oraz imię i nazwisko uczestnika. Termin wniesienia opłaty upływa 15.31.01.    2818.02. 2018 r. 

Wszystkie informacje dotyczące konferencji na stronie www.konferencjaspnjo.us.edu.pl

Pierwszy cyrkularz (lipiec 2017 r.)
Drugi cyrkularz (październik 2018 r.)
Program konferencji (styczeń 2018 r.)
Książka abstraktów (styczeń 2018 r.)

Formularz zgłoszeniowy