Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Zmiany w programie, znowu losowe względy dały o sobie znać.

Nie pojawi się zapowiadana Pani mgr Ewa Tułodziecka z referatem Motywacja wewnętrzna i  samoregulacja w procesie uczenia się . W zamian proponujemy wystąpienie Pana mgr. Pawła Zbytniewskiego, Motywowanie uczniów niepełnosprawnych intelektualnie do nauki języka niemieckiego.

Ponadto, względy zdrowotne spowodowały nieobecność Pana Adama Chróstowskiego.

Za zmiany przepraszamy.

Trwały ślad obrad z ubiegłych lat seria "Publikacje Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych":

Tomy 2016-2019Tomy 2016-2019

 

Zmiana w programie:

Odwołujemy wystąpienie z godz: 13:00 Pani mgr Elżbiety Suszańskej-Brzezickej SJO Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Koncepcja stałych i indywidualnych cech osobowości a sposoby efektywnego motywowania w procesie nauczania języka angielskiego ogólnego (EGP) i specjalistycznego (ESP)

W tym samym miejscu i czasie pojawi się wystąpienie (pierwotnie planowane o godz. 17:00) Pani mgr Krystyny Breszki Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej

Od grupy do zespołu, czyli o roli nauczyciela-facylitatora w budowaniu efektywnej pracy zadaniowej na zajęciach językowych

Wystąpienie Adriana Chróścickiego odbędzie się w Sali dydaktycznej, godzina 17:00.

Za zmianę przepraszamy

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konferencji naukowo-dydaktycznej SPNJO UŚ, tym razem poświęconej problematyce motywacji i refleksji. Pierwszy cyrkularz.

Zakończyliśmy przyjmowanie propozycji wystąpień, program w zakładce Informacje o konferencji: Program

Rejestracja wydłużona do 16 lutego 2020 r.

Chmura tematów tegorocznej konferencji:

Word cloud made with WordItOut